Palvelut

Yritysjärjestelyt

 • Yritysostot
 • Yritysmyynnit
 • Fuusiot ja jakautumiset
 • Yhteisyritykset

Rahoitusjärjestelyt

 • Oman ja vieraan pääoman hankkiminen
 • Kasvun rahoittaminen
 • Uudelleenrahoitus
 • Omistuspohjan laajentaminen
 • Yritysjärjestelyiden ja muutosvaiheen rahoitus

Muu Neuvonanto

 • Arvonmääritykset sekä käyvän arvon lausunnot
 • Strategiset ja yritysjärjestelyihin liittyvät selvitykset
 • Omistus- ja konsernirakenteen suunnittelu
 • Henkilöstön kannustinjärjestelmät
 • Muu neuvonanto

Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyissä toimimme asiakkaiden taloudellisena neuvonantajana mm. myynti- ja ostotoimeksiannoissa, fuusioissa, jakautumisissa sekä liiketoimintasiirroissa. Vastaamme asiakasyrityksille ja niiden omistajille yritysjärjestelyprosessin suunnittelusta sekä hankkeen kokonaisvaltaisesta toteutuksesta asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.


Rahoitusjärjestelyt

Rahoitusjärjestelyissä avustamme asiakkaitamme oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa pääoma- ja muilta sijoittajilta sekä liikepankeilta. Pitkäaikainen kokemuksemme erilaisista rahoitusratkaisuista ja rahoittajien kanssa toimimisesta luovat meille edellytykset parhaan mahdollisen rahoitusratkaisun rakentamiseen asiakkaillemme. Tarvittaessa toimimme yhteistyössä kansainvälisten investointipankkien kanssa tai avustamme asiakasta muiden neuvonantajien sekä jakeluverkon valinnassa


Muu neuvonanto

Muut neuvonantopalvelut kattavat laajasti erilaiset toimeksiannot, joihin liittyy taloudellinen sekä rakenteellinen analyysi ja liiketoiminnan kehittäminen. Muu neuvonanto kattaa mm. seuraavat palvelut:

 • Arvonmääritykset ja käyvän arvon lausunnot (”fairness opinion”)
 • Omistus- ja konsernirakenteen suunnittelu
 • Rakennejärjestelyt (mm. fuusiot, jakautumiset ja liiketoimintasiirrot)
 • Liiketoimintasuunnitelmat ja yleinen strateginen neuvonanto
 • Listautumisprosessin valmisteluun liittyvä neuvonanto 
 • Kannustinjärjestelmät