Yritysjärjestelyt

Yritysmyynnit ja
-ostot sekä yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme paikallista läsnäoloa ja kansainvälistä kokemusta erikokoisissa yritysjärjestelyissä.

Yritysmyynneissä pääosa hankkeistamme on rajat ylittäviä. Tarvittaessa käytämme hankkeissa kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme.

Yritysmyynnit

Tarjoamme asiakkaan tarpeen mukaisen neuvonantokokonaisuuden, joka kattaa mm. yritysjärjestelyprosessin suunnittelun, myyntimateriaalin laatimisen, ostajien kontaktoinnin sekä hankkeen kokonaisvaltaisen toteutuksen asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.

Ennen myyntiprosessin käynnistämistä tai osana prosessia arvioimme yhtiön sisäiset sekä ulkoiset valmiudet myynnille, optimaalisen ajoituksen, selvitämme mahdolliset ostajat sekä laadimme yhtiön arvonmäärityksen huomioiden ostajien mahdolliset synergiat.

Yritysostot

Ostotoimeksiannossa avustamme ostokohteiden kartoittamisessa sekä arvioimme kokonaisvaltaisesti yrityskaupan taloudellisia vaikutuksia, synergioita, kilpailutilannetta sekä riskejä.

Toteutusvaiheessa olemme mukana laajasti neuvotteluissa, due diligence -prosessissa sekä transaktiodokumentaation laatimisessa. Avustamme indikatiivisen ja lopullisen tarjouksen sekä tarvittavan päätöksentekomateriaalin valmistelemisessa.

Muut yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut

Meillä on laaja osaaminen kaikissa yritys- ja omistusjärjestelyiden osa-alueissa. Yritysostojen- ja myyntien lisäksi tarjoamme myös muita yritysjärjestelyihin liittyviä neuvonantopalveluita. Muita palveluitamme ovat esimerkiksi:

  • Fuusiot ja jakautumiset

  • Yhteisyritykset

  • Arvonmääritykset

  • Käyvän arvon lausunnot

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Practice Areas

Newsletter

Sign up to our newsletter